Almark

Log in

Prisilni oscilator

Prisilni oscilator
  • Public
  • 0/7 (0 votes)

Prisilni oscilator

By stjepan 25 April 2014 @ 7:41am Comments ()

Comments

  • stjepan 2035 days ago

    Jedno od mogućih objašnjenja gibanja naprave je posljedica promjene momenta tromosti sustava. Moment tromosti sustava je u jednom smjeru gibanja gibanja klipa je veća nego u drugom. To ima za poslijedicu različite polueriode gibanja odnosno sile. Trenje je jednako  u jednom odnosno u drugom smjeru. Ako je sila veća od sile trenja dobivamo gibanje sustava.

Ratings

0/7 (0 votes)
0/7 (0 votes)