Almark

Log in

Search in this group

Group members

Sub-Groups

No Sub-Groups have been created

ARKA KLUB

ARKA KLUB

Owner: stjepan

Group members: 1

Group alias: arka_klub
Description:

Dobro došli u Arka klub

Na ovim stranicama možete naći opis elektronskih sklopova od jednostavnih pa sve složenijih.

Pogledajte na stranicama: Projekti (linkovi) | Elektronski kit za djecu 

Identificirajte  komponente

Saznajte kako prepoznati elektronske komponente, npr. otpornike, kondenzatore,diode, LED diode , tranzistore i prekidače.

Izgradnja projekta

Naučiti kako  lemiti i izgraditi a projekt.

Saznajte više o strujnim krugovima kao i o kontroleru 555 timeru tako da možete isprobati ideje o izgradnji elektroničkih sklopova na razvojnoj ploči.

Naučite simbole kojima opisujemo komponente

Upoznajte se sa simbolima kojima opisujemo elektronske komponente koje označavamo simbolima  ugrađujemo ih u elektronske sklopove koje prikazujemo      električnim shemama.

Izučavanje elektronike

U području  učenje elektronike objasniti ćemo kako rade najjednostavniji strujni krugovi.  Koja je veza između struje  napona i  otpora  logički sklopovi  i  brojači., naučiti ćemo koristiti multimetar , kako radi  osciloskop za  testiranje strujnog kruga.